OFFICEU architects for urbanity


is een geëngageerd Brussels ontwerpbureau voor stedelijke architectuur. Onze architectuur is de ruimtelijke expressie van een intelligente stedelijkheid - urbanity - die een antwoord wil bieden op de groeiende maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar we als ontwerper mee geconfronteerd worden. Ze houdt een sterk bewustzijn in van de alomvattende context: mens, milieu, maatschappij, economie, beschikbare ruimte, techniek, materialen, grondstoffen en tijd. Intelligente stedelijkheid staat voor een onderbouwde, verantwoorde, doordachte, onbevooroordeelde en toekomstgerichte omgang met deze context, wars van dogma’s en mode.

Onze architectuur mag ook poëtisch, frivool en plezierig zijn en is steeds op een menselijke schaal. De gelaagdheid van de menselijke beleving, zowel fysiek als mentaal, en de interactie van een ruimte met onze zintuigen vormen een continue leidraad voor onze projecten. Onze architectuur wil meer teruggeven dan ze neemt.

Naast het ontwerp en de realisatie van gevarieerde projecten van sterk uiteenlopende schaal en programma, hechten we een groot belang aan maatschappelijk debat en stimulerend ontwerpend onderzoek. Zo vormt OFFICEU onder andere de drijvende kracht achter het ontwerperscollectief COLLECTIVEU, dat vanuit een stedelijke attitude oplossingen tracht aan te reiken voor complexe maatschappelijke uitdagingen binnen het veld van architectuur en stedenbouw.
 
___


TEAM
___
 
Pieter Maes, ir. architect
Pieter Thibaut, ir. architect
Pierre Violon, architect
Gosia (Małgorzata) Neumann, ir. architect
Vincent Matzmorr, ir. architect
Silvia Pusceddu, ir. architect
 

PARTNERS
___
 
Pieter Maes (°1986) - founding partner
2014 - .... founding partner bij OFFICEU architects for urbanity, Brussel
2012 - .... co-founder van COLLECTIVEU (voorheen 1V4M2A), Brussel
2009 - 2013 projectarchitect bij atelier tom vanhee (voorheen ROOM & ROOM), Brussel
2009 - 2010 opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning, K.U.Leuven, Campus Sint-Lucas, Brussel
2007 - 2009 master in de ingenieurswetenschappen: architectuur, K.U. Leuven
2004 - 2007 bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur, K.U. Leuven
 
Pieter Thibaut (°1986) - founding partner
2014 - .... founding partner bij OFFICEU architects for urbanity, Brussel
2013 - 2016 projectarchitect bij BOGDAN & VAN BROECK, Brussel
2012 - 2013 architect bij studio associato Secchi-Viganó, Brussel / Milaan
2012 - .... co-founder van COLLECTIVEU (voorheen 1V4M2A), Brussel
2009 - 2012 projectarchitect bij plusoffice architects, Brussel
2007 - 2009 master in de ingenieurswetenschappen: architectuur, K.U. Leuven
2004 - 2007 bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur, K.U. Leuven
 

VROEGERE SAMENWERKINGEN
___
 
Jasmien Paridaens, ir. architect
Kjell Keymolen, ir. architect
Eva Gutscoven, ir.architect-erfgoeddeskundige
Lisa De Vos, ir. architect
Pieter Steens, ir. architect
Eva De Hovre, architect
 
___