ans anspachpark, een groene draad door Brussel brussel

Ideeënoproep voor de herinrichting van de Anspachlaan. (text + fullscreen)

1/

2/ · plan van het anspachpark

3/ · schema's mobiliteit (voetganger - fiets - auto - openbaar vervoer)

4/ · toolbox voor de heraanleg

1/ · langse snede metrostation De Brouckere

2/ · dwarse snede metrostation De Brouckere

ans anspachpark, een groene draad door Brussel brussel
Ideeënoproep voor de herinrichting van de Anspachlaan.

  • periode : 2012
  • status : laureaat - winnaar prijs van de jury en winnaar prijs van het publiek
  • opdrachtgever : BRAL vzw
  • ontwerpteam : COLLECTIVEU (= OFFICEU architects + Bart Bols, Hans De Blauwe, Tine Vleugels )

´╗┐

meer info : zie COLLECTIVEU

Het Anspachpark is een geïntegreerd lineair park, zich uitstrekkend van noord tot zuid, over de grenzen van de vijfhoek heen, van boven Rogier en de Koning Albert II-laan tot onder Lemonnier en het Zuidstation. Deze as wordt als een traject van aaneengesloten groen ingericht, op alle ruimtelijke niveaus: straten, pleinen, ondergrond, gevels, luifels en platte daken. Deze groene draad verbindt verschillende stedelijke pleinen, elk met hun eigen gebruik en identiteit, waardoor het Anspachpark soms heel groen en intiem is, en op andere plaatsen juist heel stedelijk en open.

De ingrepen voor de aanleg van het Anspachpark worden in de tijd gefaseerd, zodat er zo snel mogelijk een autovrije en aangename zone tussen noord en zuid kan worden ingericht. Van bij het begin worden de buurtbewoners in het proces betrokken: aanbrengen schilderingen, aanplanten bomen met bewoners, openingsfeest, ... De bestaande verharding wordt hierbij zo veel mogelijk behouden. Een groendakopbouw erboven voorziet een voldoende opbouwdikte en afwatering. De opbouw is kostenbesparend, zorgt voor een snelle manier van uitvoeren en werkt de niveauverschillen tussen de voetpaden en de zone ertussen weg. Voor de volledige aanleg van het Anspachpark werd een toolbox ontwikkeld die eenvoudige en goedkope principes aanreikt voor de aanplanting van bomen, vergroenen van de straat, aanleg van groen en verhardingen.

De metrostations, die vandaag volledig onder de grond weggestoken zitten, worden opengewerkt, zodat ze effectief deel gaan uitmaken van de pleinen, ze mee vorm gaan geven en licht en lucht overvloedig in de metrostations kan binnendringen, zonder evenwel deze pleinen in te palmen. Het openmaken van de stations is daarom steeds aangepast aan de eigenheden van elk station en plein.