mas een nieuwe schoolbeleving tervuren

Herbestemming van een industrieel pand als schoolgebouw. (text + fullscreen)
i.s.m. OSK-AR

1/

2/

1/ · grondplan niv. -1

2/ · grondplan niv. +0

3/ · grondplan niv. +1

4/ · grondplan niv. +2

5/ · straatgevel

6/ · dwarse snede 1

7/ · dwarse snede 2

mas een nieuwe schoolbeleving tervuren
Herbestemming van een industrieel pand als schoolgebouw.

  • periode : 2017
  • status : wedstrijdontwerp
  • opdrachtgever : VZW Vrij Katholiek Onderwijs Tervuren - Duisburg
  • oppervlakte : 2.250 m2
  • ontwerpteam : i.s.m. OSK-ARGezien de sterke toename van het leerlingenaantal en de veranderende visies op onderwijs, dringt een functionele reorganisatie van de schoolsite zich op. De uitbreiding van de school naar het naastgelegen gebouw geeft de mogelijkheid tot de opmaak van een masterplan voor de volledige schoolsite. We gaan hierbij uit van een onderwijsvisie die sterke interactie tussen leerlingen onderling en met de leerkrachten mogelijk maakt. Een onderwijs dat inzet op de mogelijkheden van elk kind, waarin een klasoverschrijdende werking en clusters van klassen en leerjaren mogelijk wordt. Er worden verschillende gradaties van klasoverschrijdend werken en interactie mogelijk gemaakt, zowel tussen klassen van hetzelfde leerjaar als tussen de verschillende leerjaren.

De structuur van het bestaande brouwerijgebouw bestaat uit een stalen skelet met een raster van kolommen en balken die de tussenvloeren dragen. Alle (later toegevoegde) scheidingswanden zijn hierdoor niet-dragend en kunnen zonder problemen weggehaald worden. Hierdoor krijgen we open plateaus van meer dan 500 m² per verdieping. Er is dus meer ruimte dan strikt noodzakelijk voor de realisatie van het nieuwe schoolprogramma. Deze unieke kans grijpen we dan ook voluit aan om een project te realiseren als een geschakeerd geheel van plekken, dat ruimte creëert voor ongedwongen ontmoetingen en ongeplande activiteiten en flexibel inzetbaar is. Een leesbaar grondplan als een metaforisch labyrint dat uitnodigt tot ontdekking en beweging, met een veelheid aan routes en plekjes, als een stad op kindermaat.

Doordat de Nieuwstraat ophelt naar het zuiden, is er een aanzienlijk hoogteverschil tussen de benedenverdieping van het brouwerijgebouw en de overige schoolgebouwen en speelplaats. Door de bestaande verlaagde koer langs het brouwerijgebouw uit te breiden en met de introductie van een zwierige hellingbaan, ontstaat een nieuwe diversiteit aan speelruimtes. Met een uitnodigende luifel waaronder wachtende ouders kunnen schuilen, en een hekwerk dat meer is dan louter een afsluiting, kan de aanwezigheid en de toegang tot de school worden aangekondigd in de straat, en kan een wisselwerking ontstaan tussen de school en de buurt.