OFFICEU architects is ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten
Stamnummer: B400344
Provinciale raad: Vlaams-Brabant, met zetel te Akenkaai 51A, 1000 Brussel
Zaakvoerders: ir. architect Pieter Maes en ir. architect Pieter Thibaut
Reglement van beroepsplichten
 
___