Contact

OFFICEU architects
bedrijvencentrum La Lustrerie
Paleizenstraat 153
1030 Brussel

info@offic.eu

+32 (0)2 244 44 37

Nieuws

Volg ons op instagram en facebook.

Onderneming

maatschappelijke benaming : OFFICEU Architects bv
maatschappelijke zetel : Paleizenstraat 153, 1030 Brussel
BTW : BE 0653.811.474 – RPR : Brussel

ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten
stamnummer : B400344
provinciale raad : Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad, Akenkaai 51A, 1000 Brussel
deontologie : Reglement van beroepsplichten