• rijwoning  vlak
 • wijkgezondheidscentrum  pan
 • collectief wonen  zenne
 • stadslandbouw  zavel
 • open oproep  pmk
 • gemeentelijke hub  god
 • cohousing  sijs
 • herenhuis  mor
 • gemeenschapscentrum  markt
 • cohousing  berk
 • basisschool  bos
 • stadsontwikkeling  hoog
 • pvk rijwoning
 • jozef rijwoning
 • sep herenhuis
 • hdb herenhuis
 • burcht cohousing
 • vel cohousing
 • santa herbestemming kerkgebouw
 • ruis stadsontwikkeling
 • rog herenhuis
 • spel bredeschoolgebouw en speelplaats
 • hec uitbreiding woning