• cohousing  burcht
 • gemeentelijke hub  god
 • cohousing  vel
 • herbestemming kerkgebouw  santa
 • rijwoning  pvk
 • stadsontwikkeling  city
 • bredeschoolgebouw : sportzaal + kinderopvang  spel
 • wijkgezondheidscentrum  pan
 • collectief wonen  zenne
 • herenhuis  hdb
 • hec uitbreiding woning
 • berk cohousing
 • markt gemeenschapscentrum
 • rog herenhuis
 • sep herenhuis
 • bos basisschool
 • pmk masterplan
 • zavel stadslandbouw
 • mor herenhuis
 • sijs cohousing