1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
1/

De oude paardenstallen van de achterliggende melkfabriek “Hollandia”, gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw, bestaan uit twee identieke langwerpige volumes met één bouwlaag. Zowel de karakteristieke dakstructuur van opeenvolgende houten spanten als de historische vloerbekleding in baksteen zijn nog steeds aanwezig en wordt ingezet in dit nieuwe verhaal.

Het project voorziet in de verbouwing naar een multidisciplinaire eerstelijnszorgpraktijk die zal bestaan uit een huisartsenpraktijk en een aantal paramedische kabinetten voor andere zorgverleners, maar ook een polyvalente ruimte en een multifunctionele circulatieruimte, de binnenstraat.

De verschillende functies krijgen elk hun eigen ‘pocket’ met een schaal op maat van de functie. De pockets hebben elk hun eigen toegang(en) via de binnenstraat die zich over de volledige lengte van de ruimte uitstrekt en waar de majestueuze dakstructuur en volumetrie van de oude paardenstallen ten volle tot uiting komt. De clusters zijn onderling gelinkt, wat ervoor zorgt dat het project als één geheel functioneert en een flexibiliteit in gebruik toelaat.

Drie grote binnentuinen brengen licht en groen in het project: twee patio’s als uitsnijdingen in het bestaande volume en één groene binnenruimte. De centrale patio is het hart van het project en is rechtstreeks gelinkt aan alle omliggende functies. De patio aan het einde van de binnenstraat versterkt de ruimtelijke ervaring van het gebouw en oefent een aantrekkingskracht uit van bij het binnenkomen, en zelfs vanaf de stoep. De wachtruimte, een grote groene binnenruimte, zorgt voor een maximale link tussen het project en de straat.

Naast het (para-)medische aspect wil het project zich inbedden in de wijk, met aandacht voor de noden en behoeften van de buurt. Door een aantal polyvalente ruimtes en ruimte voor ontmoeting te voorzien, bouwt het project zo mee aan de sociale cohesie in de wijk.

In dit project werd maximaal ingezet op circulair materiaalgebruik, waarbij de bestaande elementen en bouwmaterialen zoveel mogelijk werden hergebruikt. Daarnaast kregen ook verschillende elementen uit de ontmanteling van andere gebouwen, zoals vloerafwerkingen, deuren, lampen en meubilair in dit project een tweede leven.

2/
3/ · grondplan - bestaande toestand
4/ · grondplan - fase 1
5/ · grondplan - fase 2

De oude paardenstallen van de achterliggende melkfabriek “Hollandia”, gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw, bestaan uit twee identieke langwerpige volumes met één bouwlaag. Zowel de karakteristieke dakstructuur van opeenvolgende houten spanten als de historische vloerbekleding in baksteen zijn nog steeds aanwezig en wordt ingezet in dit nieuwe verhaal.

Het project voorziet in de verbouwing naar een multidisciplinaire eerstelijnszorgpraktijk die zal bestaan uit een huisartsenpraktijk en een aantal paramedische kabinetten voor andere zorgverleners, maar ook een polyvalente ruimte en een multifunctionele circulatieruimte, de binnenstraat.

De verschillende functies krijgen elk hun eigen ‘pocket’ met een schaal op maat van de functie. De pockets hebben elk hun eigen toegang(en) via de binnenstraat die zich over de volledige lengte van de ruimte uitstrekt en waar de majestueuze dakstructuur en volumetrie van de oude paardenstallen ten volle tot uiting komt. De clusters zijn onderling gelinkt, wat ervoor zorgt dat het project als één geheel functioneert en een flexibiliteit in gebruik toelaat.

Drie grote binnentuinen brengen licht en groen in het project: twee patio’s als uitsnijdingen in het bestaande volume en één groene binnenruimte. De centrale patio is het hart van het project en is rechtstreeks gelinkt aan alle omliggende functies. De patio aan het einde van de binnenstraat versterkt de ruimtelijke ervaring van het gebouw en oefent een aantrekkingskracht uit van bij het binnenkomen, en zelfs vanaf de stoep. De wachtruimte, een grote groene binnenruimte, zorgt voor een maximale link tussen het project en de straat.

Naast het (para-)medische aspect wil het project zich inbedden in de wijk, met aandacht voor de noden en behoeften van de buurt. Door een aantal polyvalente ruimtes en ruimte voor ontmoeting te voorzien, bouwt het project zo mee aan de sociale cohesie in de wijk.

In dit project werd maximaal ingezet op circulair materiaalgebruik, waarbij de bestaande elementen en bouwmaterialen zoveel mogelijk werden hergebruikt. Daarnaast kregen ook verschillende elementen uit de ontmanteling van andere gebouwen, zoals vloerafwerkingen, deuren, lampen en meubilair in dit project een tweede leven.