© nuvillu
© nuvillu

brichaut

Herbestemming van een voormalige garage tot kinderdagverblijf

Het gebouw aan de Brichautstraat kende al verschillende transformaties doorheen haar geschiedenis. Deze geschiedenis - en de verschillendeaanpassingen aan het gebouw - zijn duidelijk leesbaar en geven het gebouw een eigen identiteit. De hellingen in het gebouw ademen beweging, en de grote open ruimtes hebben duidelijke ruimtelijke voordelen. Het voelt dan ook logisch om de eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk te behouden en de aanwezige kwaliteiten te versterken in dit nieuwe hoofdstuk in haar geschiedenis.

We willen een leesbaar en toekomstgericht geheel creëren, een plek waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien en waar welzijn centraal staat. We hebben daarom ruimtes vormgeven die multi-inzetbaar zijn en flexibel in gebruik, en gezocht naar de juiste relaties tussen de verschillende binnen- en buitenruimtes en tussen het project en zijn context.

Het bestaande gebouw en de bestaande structuren worden maximaal behouden. Enkel daar waar het noodzakelijk is om licht, lucht en groen in de ruimtes te brengen, worden openingen in het bestaande gebouw gemaakt, steeds binnen de bestaande structurele logica. Op de plaatsen waar structureleof ruimtelijke toevoegingen noodzakelijk zijn, wordt er enkel gebruikt gemaakt van duurzame materialen.

De wijk is een dichtbevolkte, dense wijk met weinig groen. De aanwezige openbare ruimtes bieden daarnaast weinig speelruimte voor kinderen. We voorzien dan ook een veelheid aan kwalitatieve groenruimtes en een diversiteit aan prikkelende bewegingsruimtes. We creëren een plek waar kinderen zich kunnen uitleven, waar er groene buitenruimte is om te ravotten, om op ontdekking te gaan. We zoeken daarbij naar een subtiele interactie met de buurt, waarbij het ontwerp de mogelijkheid in zich draagt om groenruimte en bewegingsruimte in beperktere of grotere mate open te stellen voor de wijk.

We willen voorzien in aangename ruimtes, met voldoende licht en zichten op groen en de (soms blauwe) lucht. De crèche vormt een helder, functionerend geheel met duidelijk leesbare ruimtes en begrijpelijke routes, waar bijzonder veel aandacht is voor het welzijn van zowel de kinderen, de ouders als het personeel. De verbeelding van de kinderen wordt geprikkeld, spelmogelijkheden vormen een rode draad doorheen het project. We willen kinderen en begeleiders alle kansen aanreiken om zich maximaal te ontplooien.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Brussel  ·  
 • opdrachtgever gemeente Schaarbeek  ·  
 • oppervlakte 1.128 m2  ·  
 • status wedstrijd, 2e plaats  ·  
 • periode 2022
 •   ·  stabiliteit Bollinger + Grohmann
 •   ·  technieken Botec
 •   ·  EPB Smart Energie
 •   ·  akoestiek Venac
 •   ·  veiligheid Stabico
plan +2
plan +2
© nuvillu
© nuvillu
plan +3
plan +3

brichaut

Herbestemming van een voormalige garage tot kinderdagverblijf

Het gebouw aan de Brichautstraat kende al verschillende transformaties doorheen haar geschiedenis. Deze geschiedenis - en de verschillendeaanpassingen aan het gebouw - zijn duidelijk leesbaar en geven het gebouw een eigen identiteit. De hellingen in het gebouw ademen beweging, en de grote open ruimtes hebben duidelijke ruimtelijke voordelen. Het voelt dan ook logisch om de eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk te behouden en de aanwezige kwaliteiten te versterken in dit nieuwe hoofdstuk in haar geschiedenis.

We willen een leesbaar en toekomstgericht geheel creëren, een plek waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien en waar welzijn centraal staat. We hebben daarom ruimtes vormgeven die multi-inzetbaar zijn en flexibel in gebruik, en gezocht naar de juiste relaties tussen de verschillende binnen- en buitenruimtes en tussen het project en zijn context.

Het bestaande gebouw en de bestaande structuren worden maximaal behouden. Enkel daar waar het noodzakelijk is om licht, lucht en groen in de ruimtes te brengen, worden openingen in het bestaande gebouw gemaakt, steeds binnen de bestaande structurele logica. Op de plaatsen waar structureleof ruimtelijke toevoegingen noodzakelijk zijn, wordt er enkel gebruikt gemaakt van duurzame materialen.

De wijk is een dichtbevolkte, dense wijk met weinig groen. De aanwezige openbare ruimtes bieden daarnaast weinig speelruimte voor kinderen. We voorzien dan ook een veelheid aan kwalitatieve groenruimtes en een diversiteit aan prikkelende bewegingsruimtes. We creëren een plek waar kinderen zich kunnen uitleven, waar er groene buitenruimte is om te ravotten, om op ontdekking te gaan. We zoeken daarbij naar een subtiele interactie met de buurt, waarbij het ontwerp de mogelijkheid in zich draagt om groenruimte en bewegingsruimte in beperktere of grotere mate open te stellen voor de wijk.

We willen voorzien in aangename ruimtes, met voldoende licht en zichten op groen en de (soms blauwe) lucht. De crèche vormt een helder, functionerend geheel met duidelijk leesbare ruimtes en begrijpelijke routes, waar bijzonder veel aandacht is voor het welzijn van zowel de kinderen, de ouders als het personeel. De verbeelding van de kinderen wordt geprikkeld, spelmogelijkheden vormen een rode draad doorheen het project. We willen kinderen en begeleiders alle kansen aanreiken om zich maximaal te ontplooien.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Brussel  ·  
 • opdrachtgever gemeente Schaarbeek  ·  
 • oppervlakte 1.128 m2  ·  
 • status wedstrijd, 2e plaats  ·  
 • periode 2022
 •   ·  stabiliteit Bollinger + Grohmann
 •   ·  technieken Botec
 •   ·  EPB Smart Energie
 •   ·  akoestiek Venac
 •   ·  veiligheid Stabico
© nuvillu
© nuvillu
plan +0
plan +0
plan +1
plan +1