sijs cohousing De Sijs heverlee (leuven)

Duurzaam pilootproject voor cohousing met 12 wooneenheden en gemeenschappelijke functies. (text + fullscreen)

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

1/ · grondplan niv. -1

2/ · grondplan niv. +0

3/ · grondplan niv. +1

4/ · grondplan niv. +2

5/ · snede

6/ · ligging in de Molenbeekvallei, aan de rand van Leuven

sijs cohousing De Sijs heverlee (leuven)
Duurzaam pilootproject voor cohousing met 12 wooneenheden en gemeenschappelijke functies.

  • periode : 2015 - ....
  • status : uitvoering
  • opdrachtgever : cohousinggroep De Sijs
  • oppervlakte : 1.659 m2Toewijzing na open wedstrijd door bouwheer.

Het duurzame cohousingproject De Sijs is gelegen in de vallei van de Molenbeek, vlakbij een kwalitatief groengebied van de Abdij van het Park en aan de rand van de Leuvense binnenstad. Het betreft de bouw van 12 compacte nieuwbouw wooneenheden, collectieve ruimtes in een bestaande woning en een halfverzonken multifunctionele parkeerruimte voor 12 wagens en 40 fietsen. Na een open ontwerpwedstrijd werd OFFICEU architects geselecteerd omwille van de kwaliteit van het ontwerp, de innovatieve oplossingen voor privacy en collectiviteit, de uitgebreide aandacht voor de context en de integratie van het project binnen de wijk.

Drie afzonderlijke volumes worden verbonden door een L-vormige circulatie-as. Centraal op deze as bevindt zich het oude gebouw “De Sijs”, een beschermde woning met cafetaria uit de 18de eeuw, waarin de hoofdtoegang en de collectieve functies werden ondergebracht. Dit gebouw wordt zo het hart van het project. Hierdoor wordt de kans op ontmoeten zo groot mogelijk en wordt de collectiviteit versterkt. De woningen zijn ondergebracht in twee nieuwbouwvolumes waarvan het dak eveneens collectief toegankelijk is en het eindpunt van de route door het project vormt. Aan de zuidwestzijde van het project ligt een grote collectieve tuin die door de gebouwen afgeschermd wordt van het verkeerslawaai komende van de Geldenaaksebaan.

Een groen scherm langs de open circulatiezones van de woongebouwen werkt als visuele filter, brengt groen in de straat en buffert het straatlawaai voor de achterliggende woningen. Het verhoogt tevens de interactie tussen de bewoners van het cohousingproject en de omliggende wijk.

Het ontwerpproces volgde een participatief project, waarbij de inbreng van de bouwheergroep van groot belang is. Hiertoe werden op geregelde basis workshops gehouden, waar samen werd nagedacht over het programma en het wensen- en eisenpakket, en ook samen een conceptueel ontwerp werd uitgewerkt.