© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert

vel

Cohousingproject met 5 nieuwbouwwoningen, gemeenschappelijke tuin en functies en openbaar fietspad

Dit cohousingproject, gelegen in het oostelijk stadsdeel van Leuven in het binnengebied van een groot bouwblok, bestaat uit vijf ééngezinswoningen met elk een private tuin, aangevuld met een collectieve groene speelruimte en een aantal collectieve functies.

Over het terrein loopt een publieke zachte verbinding, die ook dienst doet als toegangsweg tot het project. Langs dit pad worden een aantal collectieve functies voorzien, zoals een tellerlokaal, een fietsenberging, een aantal begroende parkeerplaatsen en een klein pleintje met fietsenstallingen voor bezoekers. Dit zorgt ervoor dat er interactie is tussen het project en de fietsverbinding en hierdoor ook sociale controle.

Het project wordt gestructureerd door een lage betonnen wand en een breed pad dat de collectieve groene ruimte afbakent en er ook deel van uitmaakt, en zachtjes ophelt tot aan een groot collectief terras. Dit pad is de semi-publieke ruimte van dit project, waar zich de toegangen tot de woningen bevinden, bewoners elkaar ontmoeten en kinderen leren rolschaatsen.

Aan de zuidzijde van de woning, aan de toegang, worden zonneterrassen voorzien, afgeschermd door de betonnen keerwand, maar licht verhoogd ten opzichte van de collectieve tuin. Zo creëren we voldoende privacy op het terras en in de woning zonder het open zicht op de collectieve tuin te verliezen. Aan de noordzijde van de woningen wordt een kleine private tuin voorzien in de beboste rand van het perceel. Er ontstaat zo een sterke diversifiëring in de buitenruimtes, met een collectieve zuid-georiënteerde tuin, een semi-privaat zonneterras hieraan gelinkt, en een private tuin aan de achterzijde van de woningen.

De gebouwvolumes staan licht gedraaid ten opzicht van de huizenrij aan de straat, waardoor rechtstreekse inkijk wordt vermeden en de woningen zich ook iets meer naar het zuiden richten. De buitenruimtes krijgen hierdoor ook meer gediversifieerde vorm die de bruikbaarheid ervan vergroot.

 • locatie Leuven  ·  
 • opdrachtgever particulier  ·  
 • oppervlakte 936 m2  ·  
 • status voltooid  ·  
 • periode 2016 - 2022
 •   ·  stabiliteit Aagje Bruch
 •   ·  EPB All Plan
 •   ·  landschap Atelier Parkoer
 •   ·  veiligheid All Plan
 •   ·  overige Intop (openbare wegenis)
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
plan +1
plan +1
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert

vel

Cohousingproject met 5 nieuwbouwwoningen, gemeenschappelijke tuin en functies en openbaar fietspad

Dit cohousingproject, gelegen in het oostelijk stadsdeel van Leuven in het binnengebied van een groot bouwblok, bestaat uit vijf ééngezinswoningen met elk een private tuin, aangevuld met een collectieve groene speelruimte en een aantal collectieve functies.

Over het terrein loopt een publieke zachte verbinding, die ook dienst doet als toegangsweg tot het project. Langs dit pad worden een aantal collectieve functies voorzien, zoals een tellerlokaal, een fietsenberging, een aantal begroende parkeerplaatsen en een klein pleintje met fietsenstallingen voor bezoekers. Dit zorgt ervoor dat er interactie is tussen het project en de fietsverbinding en hierdoor ook sociale controle.

Het project wordt gestructureerd door een lage betonnen wand en een breed pad dat de collectieve groene ruimte afbakent en er ook deel van uitmaakt, en zachtjes ophelt tot aan een groot collectief terras. Dit pad is de semi-publieke ruimte van dit project, waar zich de toegangen tot de woningen bevinden, bewoners elkaar ontmoeten en kinderen leren rolschaatsen.

Aan de zuidzijde van de woning, aan de toegang, worden zonneterrassen voorzien, afgeschermd door de betonnen keerwand, maar licht verhoogd ten opzichte van de collectieve tuin. Zo creëren we voldoende privacy op het terras en in de woning zonder het open zicht op de collectieve tuin te verliezen. Aan de noordzijde van de woningen wordt een kleine private tuin voorzien in de beboste rand van het perceel. Er ontstaat zo een sterke diversifiëring in de buitenruimtes, met een collectieve zuid-georiënteerde tuin, een semi-privaat zonneterras hieraan gelinkt, en een private tuin aan de achterzijde van de woningen.

De gebouwvolumes staan licht gedraaid ten opzicht van de huizenrij aan de straat, waardoor rechtstreekse inkijk wordt vermeden en de woningen zich ook iets meer naar het zuiden richten. De buitenruimtes krijgen hierdoor ook meer gediversifieerde vorm die de bruikbaarheid ervan vergroot.

 • locatie Leuven  ·  
 • opdrachtgever particulier  ·  
 • oppervlakte 936 m2  ·  
 • status voltooid  ·  
 • periode 2016 - 2022
 •   ·  stabiliteit Aagje Bruch
 •   ·  EPB All Plan
 •   ·  landschap Atelier Parkoer
 •   ·  veiligheid All Plan
 •   ·  overige Intop (openbare wegenis)
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
plan +0
plan +0
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert
© Sofie Lietaert