© nuvillu
© nuvillu

bos

Transformatie en uitbreiding van een voormalig kloostergebouw uit de jaren 1970 tot een bassisschool met turnzaal

De uitdaging voor deze opdracht is meervoudig: klassen inrichten binnen een complex en moeilijk leesbaar gebouw, de transformatie gefaseerd uitvoeren opdat de bestaande schoolwerking kan blijven functioneren tijdens de werken, en dit alles binnen een strak budget. Daarenboven evolueert de onderwijsvisie continu. Een school heeft dan ook geen nood aan een rigide gebouw, maar wel een structuur die mee kan evolueren, met een zo flexibel mogelijke indeling voor een toekomstbestendigeaanpasbare school.

Het voormalige kloostergebouw is een zeer besloten geheel en geeft het gevoel een doolhof te zijn van kleine ruimtes, verbonden door een wirwar aan vaak donkere gangen. Een leesbare layout ontbreekt, het inrichten van klaslokalen en de nodige grote ruimtes (refter, turnzaal, …) lijkt weinig vanzelfsprekend.

Ons antwoord op deze uitdagingen krijgt zijn vorm in een aantal heldere ingrepen, met een maximaalbehoud van het bestaande, en doelgerichte aanvullingen waar nodig, om zo het nodige comfort, functionaliteit en speelsheid binnen te brengen in de school. We willen een leesbaar, toekomstgericht geheel creëren, een plek waar leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien. We willen ruimte vormgeven die multi-inzetbaar is, niet per se volledig gedefinieerd en strak omsloten.

De klassen worden twee aan twee geschakeld, gedrapeerd rond een multifunctionele circulatieruimte, als belevingsplek die plaats biedt voor ontmoetingen, uitwisselingen en ontdekkingen, als polyvalente didactische ruimte. De klaslokalen zijn geen individueel begrensde ruimtes, maar wel een deel van een meervoudig inzetbaar geheel. De ruimtes zijn zo georganiseerd dat ze inspirerend werken en de kinderen uitnodigen op ontdekking te gaan.

De gelijkvloerse verdieping van de zuidelijke vleugel wordt volledig opengewerkt en ontdaan van alleniet-dragende wanden. Hierdoor ontstaat een grote multifunctionele ruimte die zowel gelinkt is aan het pad dat de Mekingenweg met de Garebaan verbindt, als aan de speelplaats. We voorzien hier dan ook de hoofdtoegang tot de school, gelinkt aan een flexibele open ruimte die kan ingezet worden als refter, ontmoetingsplek of naschoolse studieruimte.

Aan de zuidzijde van het bestaande gebouw wordt een dubbelhoge turnzaal ingeplant als een nieuwe lichte structuur. Door het niveauverschil op het terrein is het mogelijk om de sporthal rechtstreeks toegankelijk te maken vanaf de Mekingenweg en de speelplaats, en ze er dus ook functioneel aan te linken, en ze tegelijkertijd te koppelen aan de kelderverdieping, waar alle ondersteunende functies worden voorzien.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • opdrachtgever VZW Don Bosco Onderwijscentrum  ·  
 • oppervlakte 2.819 m2  ·  
 • status aanbesteding (on hold)  ·  
 • periode 2020 - ....
 •   ·  stabiliteit Fraye
 •   ·  technieken STir
 •   ·  EPB STir
 •   ·  landschap Buro Buiten
 •   ·  akoestiek De Fonseca
 •   ·  veiligheid Topco
© nuvillu
© nuvillu
© nuvillu
© nuvillu

bos

Transformatie en uitbreiding van een voormalig kloostergebouw uit de jaren 1970 tot een bassisschool met turnzaal

De uitdaging voor deze opdracht is meervoudig: klassen inrichten binnen een complex en moeilijk leesbaar gebouw, de transformatie gefaseerd uitvoeren opdat de bestaande schoolwerking kan blijven functioneren tijdens de werken, en dit alles binnen een strak budget. Daarenboven evolueert de onderwijsvisie continu. Een school heeft dan ook geen nood aan een rigide gebouw, maar wel een structuur die mee kan evolueren, met een zo flexibel mogelijke indeling voor een toekomstbestendigeaanpasbare school.

Het voormalige kloostergebouw is een zeer besloten geheel en geeft het gevoel een doolhof te zijn van kleine ruimtes, verbonden door een wirwar aan vaak donkere gangen. Een leesbare layout ontbreekt, het inrichten van klaslokalen en de nodige grote ruimtes (refter, turnzaal, …) lijkt weinig vanzelfsprekend.

Ons antwoord op deze uitdagingen krijgt zijn vorm in een aantal heldere ingrepen, met een maximaalbehoud van het bestaande, en doelgerichte aanvullingen waar nodig, om zo het nodige comfort, functionaliteit en speelsheid binnen te brengen in de school. We willen een leesbaar, toekomstgericht geheel creëren, een plek waar leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien. We willen ruimte vormgeven die multi-inzetbaar is, niet per se volledig gedefinieerd en strak omsloten.

De klassen worden twee aan twee geschakeld, gedrapeerd rond een multifunctionele circulatieruimte, als belevingsplek die plaats biedt voor ontmoetingen, uitwisselingen en ontdekkingen, als polyvalente didactische ruimte. De klaslokalen zijn geen individueel begrensde ruimtes, maar wel een deel van een meervoudig inzetbaar geheel. De ruimtes zijn zo georganiseerd dat ze inspirerend werken en de kinderen uitnodigen op ontdekking te gaan.

De gelijkvloerse verdieping van de zuidelijke vleugel wordt volledig opengewerkt en ontdaan van alleniet-dragende wanden. Hierdoor ontstaat een grote multifunctionele ruimte die zowel gelinkt is aan het pad dat de Mekingenweg met de Garebaan verbindt, als aan de speelplaats. We voorzien hier dan ook de hoofdtoegang tot de school, gelinkt aan een flexibele open ruimte die kan ingezet worden als refter, ontmoetingsplek of naschoolse studieruimte.

Aan de zuidzijde van het bestaande gebouw wordt een dubbelhoge turnzaal ingeplant als een nieuwe lichte structuur. Door het niveauverschil op het terrein is het mogelijk om de sporthal rechtstreeks toegankelijk te maken vanaf de Mekingenweg en de speelplaats, en ze er dus ook functioneel aan te linken, en ze tegelijkertijd te koppelen aan de kelderverdieping, waar alle ondersteunende functies worden voorzien.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • opdrachtgever VZW Don Bosco Onderwijscentrum  ·  
 • oppervlakte 2.819 m2  ·  
 • status aanbesteding (on hold)  ·  
 • periode 2020 - ....
 •   ·  stabiliteit Fraye
 •   ·  technieken STir
 •   ·  EPB STir
 •   ·  landschap Buro Buiten
 •   ·  akoestiek De Fonseca
 •   ·  veiligheid Topco
plan +0
plan +0
plan +1
plan +1
© nuvillu
© nuvillu
plan -1
plan -1