© pixelab
© pixelab

city

Nieuwbouw en verbouwing voor de ontwikkeling van 397 woningen (277 sociale huurwoningen, 120 koopwoningen), twee scholen en 14.600m2 economische activiteiten

De opgave van deze wedstrijd was niet minder dan het ontwerp van een geheel nieuwe productieve stadswijk, waar verschillende functies zoals wonen, maakindustrie en twee scholen samen een plek krijgen.

Cruciaal hierbij was de zoektocht naar consistentie, leesbaarheid en structuur in het stedelijk weefsel en een maximale ruimtelijke kwaliteit voor de verschillende functies en hun gebruikers. Vijf percelen, elk vergelijkbaar in schaal, vormen samen een bouwblok. Een ladderfiguur, reikend van de Veeartsenijschool tot de campus van City Dox. De onbebouwde ruimtes tussen de kavels worden de sporten van deze ladder. Ze naaien de gebouwde ruimte en haar programma aan elkaar: een woontuin, een schoolstraat, een nieuwe Dantestraat als stedelijke ruimte en tenslotte een flexibele ruimte in het oosten voor toekomstige interactie. We streven naar eenheid in de verscheidenheid, met nuances en architecturale differentiatie.

We kiezen resoluut voor een hergebruik van de bestaande gebouwen, omwille van erfgoedwaarde, maar ook structurele en ecologische redenen. Het bestaande wordt ons houvast om de nieuwe volumes te ontwerpen, met een herinterpretatie van het rijke palet aan materialen en de beeldtaal van toen.

Verschillende stromen worden gescheiden waar nodig, en gecombineerd waar mogelijk. Een visuele link tussen de verschillende actoren in dit exotische huwelijk is niet enkel gepast, maar ook educatief en moet aangemoedigd worden. Mogelijke conflicten, zowel visuele als akoestische, en geurhinder worden zoveel mogelijk vermeden door luifels, bomenrijen, loggia's, wintertuinen, onbebouwde ruimte of andere architectonisch slimme maatregelen.

Samenleven is in dit project essentieel: de mix tussen functies biedt veel mogelijkheden voor ontmoeten, leren, maken en leven, maar het geeft ook de mogelijkheid tot anonimiteit: de vrijheid om alleen te zijn, om niet altijd omringd te zijn. Ook dat is noodzakelijk in een nieuw bruisend stuk stad.

 • in samenwerking met Bogdan & Van Broeck, Robbrecht en Daem, WIT, Vers.A, atelier MIDI  ·  
 • locatie Brussel  ·  
 • opdrachtgever BGHM en citydev.brussels  ·  
 • oppervlakte 99.512 m2  ·  
 • status wedstrijd, 3e plaats  ·  
 • periode 2018 - 2019
 •   ·  stabiliteit BAS
 •   ·  technieken HPE
 •   ·  EPB Kubiek
 •   ·  landschap Vogt, Witteveen + Bos
 •   ·  akoestiek Daidalos Peutz
 •   ·  duurzaamheid Futureproofed
 •   ·  mobiliteit Traject
© Paul Robbrecht
© Paul Robbrecht
masterplan
masterplan
© pixelab
© pixelab

city

Nieuwbouw en verbouwing voor de ontwikkeling van 397 woningen (277 sociale huurwoningen, 120 koopwoningen), twee scholen en 14.600m2 economische activiteiten

De opgave van deze wedstrijd was niet minder dan het ontwerp van een geheel nieuwe productieve stadswijk, waar verschillende functies zoals wonen, maakindustrie en twee scholen samen een plek krijgen.

Cruciaal hierbij was de zoektocht naar consistentie, leesbaarheid en structuur in het stedelijk weefsel en een maximale ruimtelijke kwaliteit voor de verschillende functies en hun gebruikers. Vijf percelen, elk vergelijkbaar in schaal, vormen samen een bouwblok. Een ladderfiguur, reikend van de Veeartsenijschool tot de campus van City Dox. De onbebouwde ruimtes tussen de kavels worden de sporten van deze ladder. Ze naaien de gebouwde ruimte en haar programma aan elkaar: een woontuin, een schoolstraat, een nieuwe Dantestraat als stedelijke ruimte en tenslotte een flexibele ruimte in het oosten voor toekomstige interactie. We streven naar eenheid in de verscheidenheid, met nuances en architecturale differentiatie.

We kiezen resoluut voor een hergebruik van de bestaande gebouwen, omwille van erfgoedwaarde, maar ook structurele en ecologische redenen. Het bestaande wordt ons houvast om de nieuwe volumes te ontwerpen, met een herinterpretatie van het rijke palet aan materialen en de beeldtaal van toen.

Verschillende stromen worden gescheiden waar nodig, en gecombineerd waar mogelijk. Een visuele link tussen de verschillende actoren in dit exotische huwelijk is niet enkel gepast, maar ook educatief en moet aangemoedigd worden. Mogelijke conflicten, zowel visuele als akoestische, en geurhinder worden zoveel mogelijk vermeden door luifels, bomenrijen, loggia's, wintertuinen, onbebouwde ruimte of andere architectonisch slimme maatregelen.

Samenleven is in dit project essentieel: de mix tussen functies biedt veel mogelijkheden voor ontmoeten, leren, maken en leven, maar het geeft ook de mogelijkheid tot anonimiteit: de vrijheid om alleen te zijn, om niet altijd omringd te zijn. Ook dat is noodzakelijk in een nieuw bruisend stuk stad.

 • in samenwerking met Bogdan & Van Broeck, Robbrecht en Daem, WIT, Vers.A, atelier MIDI  ·  
 • locatie Brussel  ·  
 • opdrachtgever BGHM en citydev.brussels  ·  
 • oppervlakte 99.512 m2  ·  
 • status wedstrijd, 3e plaats  ·  
 • periode 2018 - 2019
 •   ·  stabiliteit BAS
 •   ·  technieken HPE
 •   ·  EPB Kubiek
 •   ·  landschap Vogt, Witteveen + Bos
 •   ·  akoestiek Daidalos Peutz
 •   ·  duurzaamheid Futureproofed
 •   ·  mobiliteit Traject
© Paul Robbrecht
© Paul Robbrecht
© ATTAK
© ATTAK
plan +0
plan +0
© pixelab
© pixelab
© pixelab
© pixelab
© pixelab
© pixelab