god

Verbouwing en uitbreiding van het voormalige Godshuis tot gemeentelijke hub met lokaal dienstencentrum, bibpunt en spreekkamers, en verbinding met het bestaande woonzorgcentrum.

Het voormalige godshuis van Sint-Amands, een liefdadigheidsinstelling waar armen, zieken, ouderen en wezen werden verzorgd, staat al enkele jaren leeg. Na de fusie met de gemeente Puurs zijn daarnaast een aantal gemeentelijke diensten verhuisd uit Sint-Amands. Dit is de aanleiding geweest voor dit ambitieus project dat in het historische godshuis een centraal onthaal, gemeentelijke dienstverlening, een bibpunt en een lokaal dienstencentrum onderbrengt, gelinkt aan het naastgelegen woonzorgcentrum. Het vormt één van de projecten die kaderen binnen het masterplan 'De echo's van de Schelde', dat OFFICEU opmaakte in samenwerking met Atelier Horizon voor de Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, na het winnend wedstrijdontwerp voor de Open Oproep OO3710.

Het godshuis wordt ontdaan van verschillende laag-kwalitatieve bijgebouwtjes die in de loop der tijd tegen dit bouwkundig erfgoed werden aangebouwd. Op die manier wordt het godshuis, als belangrijk beeldbepalend element voor de buurt, in ere hersteld, waarbij het een belangrijke nieuwe functie krijgt.

Een nieuwbouwvolume, met een expressieve dakvorm, vormt de verbinding tussen het godshuis en het woonzorgcentrum. Hier, in het hart van het project, wordt een polyvalente ruimte ingericht, gelinkt aan het centraal onthaal, gemeentelijke dienstverlening en het bibpunt in het godshuis, aan de cafetaria van het woonzorgcentrum, maar ook aan twee binnentuinen die zich nestelen in de oksels van de verschillende gebouwen.

De verschillende binnen- en buitenruimtes vloeien in elkaar over en vormen zo een eenheid, waardoor de kans op ontmoeten zo groot mogelijk wordt. Verschillende deelruimtes worden evenwel op zachte manier gedefinieerd, waardoor meervoudig ruimtegebruik wordt gestimuleerd. Een duidelijke circulatie-as maakt het geheel leesbaar voor de bezoeker, en rijgt de verschillende deelruimtes op vanzelfsprekende wijze aan elkaar.

 • in samenwerking met Atelier Horizon  ·  
 • locatie Puurs-Sint-Amands  ·  
 • opdrachtgever OCMW Puurs-Sint-Amands  ·  
 • oppervlakte 825 m2  ·  
 • status aanbesteding (on hold)  ·  
 • periode 2021 - ....
 •   ·  stabiliteit Peritas
 •   ·  technieken Peritas
 •   ·  EPB Peritas
 •   ·  landschap Atelier Horizon, ARA
 •   ·  veiligheid Peritas
plan +0 bestaande toestand
plan +0 bestaande toestand
plan +0
plan +0

god

Verbouwing en uitbreiding van het voormalige Godshuis tot gemeentelijke hub met lokaal dienstencentrum, bibpunt en spreekkamers, en verbinding met het bestaande woonzorgcentrum.

Het voormalige godshuis van Sint-Amands, een liefdadigheidsinstelling waar armen, zieken, ouderen en wezen werden verzorgd, staat al enkele jaren leeg. Na de fusie met de gemeente Puurs zijn daarnaast een aantal gemeentelijke diensten verhuisd uit Sint-Amands. Dit is de aanleiding geweest voor dit ambitieus project dat in het historische godshuis een centraal onthaal, gemeentelijke dienstverlening, een bibpunt en een lokaal dienstencentrum onderbrengt, gelinkt aan het naastgelegen woonzorgcentrum. Het vormt één van de projecten die kaderen binnen het masterplan 'De echo's van de Schelde', dat OFFICEU opmaakte in samenwerking met Atelier Horizon voor de Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, na het winnend wedstrijdontwerp voor de Open Oproep OO3710.

Het godshuis wordt ontdaan van verschillende laag-kwalitatieve bijgebouwtjes die in de loop der tijd tegen dit bouwkundig erfgoed werden aangebouwd. Op die manier wordt het godshuis, als belangrijk beeldbepalend element voor de buurt, in ere hersteld, waarbij het een belangrijke nieuwe functie krijgt.

Een nieuwbouwvolume, met een expressieve dakvorm, vormt de verbinding tussen het godshuis en het woonzorgcentrum. Hier, in het hart van het project, wordt een polyvalente ruimte ingericht, gelinkt aan het centraal onthaal, gemeentelijke dienstverlening en het bibpunt in het godshuis, aan de cafetaria van het woonzorgcentrum, maar ook aan twee binnentuinen die zich nestelen in de oksels van de verschillende gebouwen.

De verschillende binnen- en buitenruimtes vloeien in elkaar over en vormen zo een eenheid, waardoor de kans op ontmoeten zo groot mogelijk wordt. Verschillende deelruimtes worden evenwel op zachte manier gedefinieerd, waardoor meervoudig ruimtegebruik wordt gestimuleerd. Een duidelijke circulatie-as maakt het geheel leesbaar voor de bezoeker, en rijgt de verschillende deelruimtes op vanzelfsprekende wijze aan elkaar.

 • in samenwerking met Atelier Horizon  ·  
 • locatie Puurs-Sint-Amands  ·  
 • opdrachtgever OCMW Puurs-Sint-Amands  ·  
 • oppervlakte 825 m2  ·  
 • status aanbesteding (on hold)  ·  
 • periode 2021 - ....
 •   ·  stabiliteit Peritas
 •   ·  technieken Peritas
 •   ·  EPB Peritas
 •   ·  landschap Atelier Horizon, ARA
 •   ·  veiligheid Peritas