spel

Nieuwbouw flexibel bredeschoolgebouw met sportzaal en naschoolse kinderopvang, en herinrichting speelplaats, aanleg van een buurtpark en bouw van een multifunctionele luifel

Dit project voor de bouw van een flexibel bredeschoolgebouw en aanleg van een speelplaats is één van de projecten die kaderen binnen het masterplan 'De echo's van de Schelde', dat OFFICEU opmaakte in samenwerking met Atelier Horizon voor de Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, na het winnend wedstrijdontwerp voor de Open Oproep OO3710.

Het masterplan voorziet in een transformatie van de volledige 'zorgsite', waar zich naast een lagere school en kleuterschool ook een woonzorgcentrum, service flats en sociale woningen bevinden, met de ‘dorpsroute’ als structurerende as voor zacht verkeer waaraan de verschillende gebouwen worden gekoppeld.

In een eerste fase werd de speelplaats van de kleuterschool heraangelegd, met het oog op een gedeeld gebruik met het bredeschoolgebouw. Een deel van de speelplaats zal daarbij ook buiten de schoolwerking worden opengesteld als buurtparkje. Een multifunctionele luifel kondigt het project aan langs de dorpsroute, organiseert de verschillende gebruiken, en voorziet tegelijk in overdekte speelplaats en een gedeelde fietsenstalling.

Het nieuwe bredeschoolgebouw omvat een naschoolse opvang (BKO) en een nieuwe turnzaal die zal gebruikt worden door de gehele scholencluster, maar ook door de verschillende sportverenigingen uit de gemeente.

Met het oog op efficiënt en duurzaam ruimtegebruik, wordt een overlap voorzien tussen de twee hoofdfuncties van het gebouw: de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de turnzaal. In functie van de wisselende ruimtebehoefte van de BKO gedurende de dag, kan (een deel van) de turnzaal ook ingezet worden als speel- en leefruimte voor de kinderen. Hierdoor kunnen belangrijke functionele en ruimtelijke winsten geboekt worden doordat het gebouw compacter kan gehouden worden terwijl de beschikbare ruimte voor de verschillende functies wordt vergroot. Een intelligente inplanting van de circulatie maakt dat beide functies ook autonoom kunnen functioneren.

De niet-rechthoekige vorm van de turnzaal is een bewuste ontwerpkeuze. Het helpt niet alleen de footprint van het gebouw te optimaliseren, maar vergroot ook de diversiteit van de gebruiksmogelijkheden, terwijl het kinderen stimuleert tot bewegen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat je met een gevarieerde ruimte ook gevarieerd gedrag kunt afdwingen. Doordat de turnzaal niet rechthoekig is, worden daarnaast ook verschillende deelzones gedefineerd, wat ook gelijktijdig gebruik binnen de turnzaal toelaat. Ondanks de minder courante vorm van de turnzaal, voorziet ze toch in verschillende standaard sportvelden: badminton, boks, volleybal, turnen en basketbal. Verschillende bergruimtes worden voorzien, voor de verschillende vaste gebruikers van de turnzaal. Een grote bergnis biedt daarbij plaats aan groot turnmateriaal, maar kan ook aanvullend aan de turnzaal worden gebruikt.

Het gebouw is structureel opgebouwd uit twee verschillende systemen: een houten structuur van kolommen en sheddakelementen voor de gebouwschil, en een structurele kern van betonnen wanden, kolommen en vloerplaten. Hierdoor is het gebouw niet enkel zeer efficiënt naar materiaalgebruik, maar wordt een zekere robuustheid en toekomstbestedigheid gecombineerd met lichtheid en aanpasbaarheid.

 • in samenwerking met Atelier Horizon  ·  
 • locatie Puurs-Sint-Amands  ·  
 • opdrachtgever gemeente Puurs-Sint-Amands  ·  
 • oppervlakte 1.116 m2  ·  
 • status fase 1 voltooid - fase 2 werf  ·  
 • periode 2020 - ....
 •   ·  stabiliteit BAS
 •   ·  technieken Botec
 •   ·  EPB Vicave
 •   ·  landschap Atelier Horizon, ARA
 •   ·  akoestiek De Fonseca
 •   ·  veiligheid 2B-SAFE

spel

Nieuwbouw flexibel bredeschoolgebouw met sportzaal en naschoolse kinderopvang, en herinrichting speelplaats, aanleg van een buurtpark en bouw van een multifunctionele luifel

Dit project voor de bouw van een flexibel bredeschoolgebouw en aanleg van een speelplaats is één van de projecten die kaderen binnen het masterplan 'De echo's van de Schelde', dat OFFICEU opmaakte in samenwerking met Atelier Horizon voor de Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, na het winnend wedstrijdontwerp voor de Open Oproep OO3710.

Het masterplan voorziet in een transformatie van de volledige 'zorgsite', waar zich naast een lagere school en kleuterschool ook een woonzorgcentrum, service flats en sociale woningen bevinden, met de ‘dorpsroute’ als structurerende as voor zacht verkeer waaraan de verschillende gebouwen worden gekoppeld.

In een eerste fase werd de speelplaats van de kleuterschool heraangelegd, met het oog op een gedeeld gebruik met het bredeschoolgebouw. Een deel van de speelplaats zal daarbij ook buiten de schoolwerking worden opengesteld als buurtparkje. Een multifunctionele luifel kondigt het project aan langs de dorpsroute, organiseert de verschillende gebruiken, en voorziet tegelijk in overdekte speelplaats en een gedeelde fietsenstalling.

Het nieuwe bredeschoolgebouw omvat een naschoolse opvang (BKO) en een nieuwe turnzaal die zal gebruikt worden door de gehele scholencluster, maar ook door de verschillende sportverenigingen uit de gemeente.

Met het oog op efficiënt en duurzaam ruimtegebruik, wordt een overlap voorzien tussen de twee hoofdfuncties van het gebouw: de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de turnzaal. In functie van de wisselende ruimtebehoefte van de BKO gedurende de dag, kan (een deel van) de turnzaal ook ingezet worden als speel- en leefruimte voor de kinderen. Hierdoor kunnen belangrijke functionele en ruimtelijke winsten geboekt worden doordat het gebouw compacter kan gehouden worden terwijl de beschikbare ruimte voor de verschillende functies wordt vergroot. Een intelligente inplanting van de circulatie maakt dat beide functies ook autonoom kunnen functioneren.

De niet-rechthoekige vorm van de turnzaal is een bewuste ontwerpkeuze. Het helpt niet alleen de footprint van het gebouw te optimaliseren, maar vergroot ook de diversiteit van de gebruiksmogelijkheden, terwijl het kinderen stimuleert tot bewegen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat je met een gevarieerde ruimte ook gevarieerd gedrag kunt afdwingen. Doordat de turnzaal niet rechthoekig is, worden daarnaast ook verschillende deelzones gedefineerd, wat ook gelijktijdig gebruik binnen de turnzaal toelaat. Ondanks de minder courante vorm van de turnzaal, voorziet ze toch in verschillende standaard sportvelden: badminton, boks, volleybal, turnen en basketbal. Verschillende bergruimtes worden voorzien, voor de verschillende vaste gebruikers van de turnzaal. Een grote bergnis biedt daarbij plaats aan groot turnmateriaal, maar kan ook aanvullend aan de turnzaal worden gebruikt.

Het gebouw is structureel opgebouwd uit twee verschillende systemen: een houten structuur van kolommen en sheddakelementen voor de gebouwschil, en een structurele kern van betonnen wanden, kolommen en vloerplaten. Hierdoor is het gebouw niet enkel zeer efficiënt naar materiaalgebruik, maar wordt een zekere robuustheid en toekomstbestedigheid gecombineerd met lichtheid en aanpasbaarheid.

 • in samenwerking met Atelier Horizon  ·  
 • locatie Puurs-Sint-Amands  ·  
 • opdrachtgever gemeente Puurs-Sint-Amands  ·  
 • oppervlakte 1.116 m2  ·  
 • status fase 1 voltooid - fase 2 werf  ·  
 • periode 2020 - ....
 •   ·  stabiliteit BAS
 •   ·  technieken Botec
 •   ·  EPB Vicave
 •   ·  landschap Atelier Horizon, ARA
 •   ·  akoestiek De Fonseca
 •   ·  veiligheid 2B-SAFE
plan +0
plan +0
plan +1
plan +1