ruis

Herbestemming Jan Ruusbroec kerk met polyvalente ruimte, brasserie, kerkfunctie en omgevingsaanleg

Dit project voor de verbouwing en herbestemming van de parochiekerk Jan Ruusbroec wil een kwaliteitsvolle publieke plek creëren voor alle Ruisbroekenaren, maar ook Ruisbroek op de kaart zetten, als aangenaam en gezellig dorp vlak bij Brussel, en poort tot het Pajottenland.

Met dit ontwerp willen we de huidige versnipperde ruimte transformeren tot 1 centrumplein, waarbij de kerk niet langer een barrière vormt, maar doorwaadbaar is en de hoeken geactiveerd worden en uitnodigen tot een verdere ontdekking.

Door een nieuwe figuur toe te voegen, wordt het mogelijk om alle zijden te activeren en te beschouwen als een voorzijde. Deze figuur breekt de kerk ook open, waarbij kerk en plein een eenheid worden. Daarnaast delen we de kerk mentaal op in 3 elementen: de kerktoren, het kerkschip en het koor. Dit verkleint niet enkel gevoelsmatig de schaal van het gebouw, maar maakt het ook doorwaadbaar.

Voor een maximale ruimtelijke beleving en een zo groot mogelijke multifunctionaliteit en flexibiliteit, worden deze 3 ruimtes zowel onderling als met de omgeving verbonden door middel van 2 belangrijke tussenruimtes, waarbij we ons baseren op de historische oorsprong en betekenis van de narthex en het doksaal.

Deze ingreep is een totaalontwerp, waarbij we steeds de ruimtelijkheid van het kerkgebouw als uitgangspunt nemen, en waarin binnenruimtes en buitenruimtes in elkaar overlopen. Dat zich niet beperkt tot aan de straat, maar ook de straten en gebouwen rondom het kerkplein betrekt, zodat ook deze deel zullen uitmaken van het nieuw bruisend dorpshart van Ruisbroek.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • opdrachtgever gemeente Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • oppervlakte 1.526 m2  ·  
 • status aanbesteding  ·  
 • periode 2021 - ....
 •   ·  stabiliteit H110
 •   ·  technieken STir
 •   ·  EPB STir
 •   ·  landschap OFFICEU + OSK-AR
 •   ·  akoestiek De Fonseca
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract
plan +0
plan +0
plan +1
plan +1
mentale opdeling van de kerk en onderlinge verbindingen
mentale opdeling van de kerk en onderlinge verbindingen
een nieuwe ruimtelijke figuur
een nieuwe ruimtelijke figuur
© Luca Beel
© Luca Beel
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract

ruis

Herbestemming Jan Ruusbroec kerk met polyvalente ruimte, brasserie, kerkfunctie en omgevingsaanleg

Dit project voor de verbouwing en herbestemming van de parochiekerk Jan Ruusbroec wil een kwaliteitsvolle publieke plek creëren voor alle Ruisbroekenaren, maar ook Ruisbroek op de kaart zetten, als aangenaam en gezellig dorp vlak bij Brussel, en poort tot het Pajottenland.

Met dit ontwerp willen we de huidige versnipperde ruimte transformeren tot 1 centrumplein, waarbij de kerk niet langer een barrière vormt, maar doorwaadbaar is en de hoeken geactiveerd worden en uitnodigen tot een verdere ontdekking.

Door een nieuwe figuur toe te voegen, wordt het mogelijk om alle zijden te activeren en te beschouwen als een voorzijde. Deze figuur breekt de kerk ook open, waarbij kerk en plein een eenheid worden. Daarnaast delen we de kerk mentaal op in 3 elementen: de kerktoren, het kerkschip en het koor. Dit verkleint niet enkel gevoelsmatig de schaal van het gebouw, maar maakt het ook doorwaadbaar.

Voor een maximale ruimtelijke beleving en een zo groot mogelijke multifunctionaliteit en flexibiliteit, worden deze 3 ruimtes zowel onderling als met de omgeving verbonden door middel van 2 belangrijke tussenruimtes, waarbij we ons baseren op de historische oorsprong en betekenis van de narthex en het doksaal.

Deze ingreep is een totaalontwerp, waarbij we steeds de ruimtelijkheid van het kerkgebouw als uitgangspunt nemen, en waarin binnenruimtes en buitenruimtes in elkaar overlopen. Dat zich niet beperkt tot aan de straat, maar ook de straten en gebouwen rondom het kerkplein betrekt, zodat ook deze deel zullen uitmaken van het nieuw bruisend dorpshart van Ruisbroek.

 • in samenwerking met OSK-AR  ·  
 • locatie Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • opdrachtgever gemeente Sint-Pieters-Leeuw  ·  
 • oppervlakte 1.526 m2  ·  
 • status aanbesteding  ·  
 • periode 2021 - ....
 •   ·  stabiliteit H110
 •   ·  technieken STir
 •   ·  EPB STir
 •   ·  landschap OFFICEU + OSK-AR
 •   ·  akoestiek De Fonseca
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract
© Luca Beel - maquette door Studio Abstract
© Luca Beel
© Luca Beel
© Luca Beel
© Luca Beel
© Luca Beel
© Luca Beel
gebruiksscenario's
gebruiksscenario's